jaMichal Kalita, DiS.

prezident Asociace dentálních hygienistek

Studium oboru dentální hygienista ukončil v roce 2007. V průběhu studia absolvoval část praxe na operačních sálech Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie ve Fakultní nemocnici Brno, což ovlivnilo jeho další směřování. Při výkonu svého povolání proto působil především na pracovištích zaměřených na dentoalveolární chirurgii, implantologii a parodontologii. Získal tak mimořádné zkušenosti, které jsou velkým přínosem pro každodenní praxi dentálního hygienisty. Od roku 2013 je členem prezidia Asociace dentálních hygienistek ČR, od roku 2014 je prezidentem této asociace. Je kontaktní osobou IFDH (Světová asociace dentálních hygienistek) a EDHF (Evropská asociace dentálních hygienistek) pro Českou republiku. Publikuje v řadě národních deníků na téma dentální hygieny a parodontitidy. Pro udržování vysokého standardu poskytované péče absolvuje pravidelně školení nejaktuálnějších poznatků z oboru dentální hygieny a parodontologie.  

Facebook Twitter Google+ Pinterest

klinika dentální hygieny pro Liberec a Jablonec

Příjemné, relaxační a čisté prostředí tvoří
nedílnou součást našich služeb