jaMichal Kalita, DiS.

prezident ADH v letech 2014-2018

Studium oboru dentální hygienista ukončil v roce 2007. V průběhu studia absolvoval část praxe na operačních sálech Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie ve Fakultní nemocnici Brno, což ovlivnilo jeho další směřování. Při výkonu svého povolání proto působil především na pracovištích zaměřených na dentoalveolární chirurgii, implantologii a parodontologii. Získal tak mimořádné zkušenosti, které jsou velkým přínosem pro každodenní praxi dentálního hygienisty. Od roku 2014 - 2018 byl členem prezidia Asociace dentálních hygienistek ČR, od roku 2014 - 2018 byl prezidentem této asociace. Byl kontaktní osobou IFDH (Světová asociace dentálních hygienistek) a EDHF (Evropská asociace dentálních hygienistek) pro Českou republiku. Publikuje v řadě národních deníků na téma dentální hygieny a parodontitidy. Pro udržování vysokého standardu poskytované péče absolvuje pravidelně školení nejaktuálnějších poznatků z oboru dentální hygieny a parodontologie.  

Facebook Twitter Google+ Pinterest

klinika dentální hygieny pro Liberec a Jablonec

Příjemné, relaxační a čisté prostředí tvoří
nedílnou součást našich služeb